DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
lightbulb

Industrieel ingenieurs
aan het werk

 

Ontdek welke industrieel ingenieur jij wil worden
Technology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Life Sciences
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balcaen Tim

Balcaen Tim

consultant kwaliteit, veiligheid en milieu bij Forma/Verbeteren

Industrieel ingenieur in chemie, optie chemie (afgestudeerd in 2004)

www.verbeteren.be

 

Waarom koos je voor de studies van industrieel ingenieur?

Ik heb een neus voor techniek, ben praktisch ingesteld en wil echt een verschil maken binnen een organisatie. De keuze voor industrieel ingenieur was dan ook snel gemaakt. De ideale balans tussen genoeg theoretische bagage en met beide voeten in de praktijk staan! Met mijn interesse voor milieu en natuurlijke aanleg voor chemie, was de stap naar de optie Chemie ook snel gemaakt. Het feit dat de chemische sector in Vlaanderen zeer sterk aanwezig is, maakt de keuze nog evidenter. Na de studies industrieel ingenieur volgde ik de aanvullende opleiding tot preventieadviseur en milieucoördinator.

Wat houdt je huidige job precies in?

Ik begeleid organisaties op vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu (SHEQ). Hierbij help ik bedrijven met het systematisch aanpakken van hun productkwaliteit, klantentevredenheid, veiligheid op de werkvloer, milieuaspecten, energiebeheer, ... De meest voor de hand liggende voorbeelden van dergelijke systemen zijn de ISO-normen (bv. 9000, 14000, 55000), maar deze systematiek zit ook in productnormering (bv. machinebouw, staalbouw), in de wetgeving (Codex Welzijn, voedselveiligheid) of in product labeling (bv. FSC-hout, biologische landbouw). Ook los van enige noodzaak tot certificering of labeling, hebben bedrijven baat bij het systematisch aanpakken van deze SHEQ-aspecten. Deze begeleiding kan zowel projectmatig (bv. het behalen van een certificaat, het doorvoeren van een actieplan en maatregelen na een zwaar arbeidsongeval, een milieuvergunningsaanvraag) als ad interim (regelmatige begeleiding van een interne verantwoordelijke). Daarnaast geef ik ook opleiding over deze aspecten bij klanten zelf of via andere instanties (bv. Syntra, VOKA).

Welke job(s) heb je hiervoor gedaan en wat is de link met de gevolgde opleiding?

Hiervoor was ik aan de slag als interne SHEQ-coördinator in een bouwonderneming en in de afvalophaling en -verwerking. Ik was er aan de slag als preventieadviseur, milieucoördinator en verantwoordelijk voor het managementsysteem. De drie domeinen van milieu, veiligheid en kwaliteit komen dagelijks in contact met de werkvloer. Hierbij ligt de positie van ingenieur vaak tussen de directie enerzijds en productieleiders en onderhoudsverantwoordelijken anderzijds. Technisch inzicht is dan ook zeer belangrijk om constructief overleg aan te kunnen gaan met de diverse betrokkenen. Vooral voor het milieuaspect biedt mijn keuze voor de optie Chemie zeer veel meerwaarde. Zuiveringstechnieken voor afvalwater, luchtemissies of bodemvervuiling zijn immers vaak industriële, chemische processen. Maar ook mijn algemene vorming als industrieel ingenieur komt dagelijks van pas. Een algemeen inzicht in elektriciteit, elektronica, mechanica, fysica, sterkteleer, wiskunde, ... is essentieel voor het aanpakken van veiligheids- en kwaliteitsproblemen.

Interesse in deze studierichting?

Deze opleiding kan je volgen aan:

Sommige benamingen van de opleidingen zijn in de loop
der jaren veranderd van naam. We geven hier telkens de huidige benaming weer.