DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
lightbulb

Industrieel ingenieurs
aan het werk

 

Ontdek welke industrieel ingenieur jij wil worden
Technology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Life Sciences
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenny Lefebure

Kenny Lefebure

Plant Engineer bij J. M. Huber Belgium

Master in de industriële wetenschappen: chemie (afgestudeerd in 2009)

http://www.hubermaterials.com/products/silica-and-silicates.aspx

 

Waarom koos je voor de studies van industrieel ingenieur?

Mijn keuze voor de studies industrieel ingenieur werd hoofdzakelijk gebaseerd op het praktijkgerichte van de opleiding. Raakvlakken met de industrie, theoretische basis en directe toepassing in de testlabo's, algemene ingenieursvakken,... zijn zaken die me sterk hebben gevormd en die me ongetwijfeld hebben geholpen om mijn job een duwtje te geven.

Wat houdt je huidige job precies in?

Als plant engineer ben ik verantwoordelijk voor de productiviteit van de productieafdeling: naast veilig en kwalitatief produceren is mijn hoofdtaak het productieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. M.a.w. maximale capaciteitsbenutting aan de laagste kosten. Daarbij wordt ook ondersteuning geboden aan de dagelijkse productieproblemen en -opvolging. Daarnaast ondersteun ik mijn collega's bij kwaliteits- en veiligheidsproblemen. Ook het beheer van het projectbudget valt onder mijn verantwoordelijkheden. Om de betrouwbaarheid van de installaties te verhogen werk ik ook aan het verbeteren van het preventief onderhoudsplan. Daarnaast ondersteun ik als lid van het management team alle veiligheids- en kwaliteitsprogramma's. Tenslotte maak ik ook deel uit van de wachtdienst, waarbij ik beurtelings 24/7 beschikbaar ben tijdens het volcontinu productieproces.

Welke job(s) heb je hiervoor gedaan en wat is de link met de gevolgde opleiding?

Ik was 2.5 jaar proces operator bij BASF Antwerpen waarbij ik ondersteuning bood in de installaties en mee het proces bediende in de controlezaal. De praktijkervaring sloot nauw aan met mijn chemische ingenieursopleiding.

 

Interesse in deze studierichting?

Deze opleiding kan je volgen aan:

Sommige benamingen van de opleidingen zijn in de loop
der jaren veranderd van naam. We geven hier telkens de huidige benaming weer.