DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
lightbulb

Industrieel ingenieurs
aan het werk

 

Ontdek welke industrieel ingenieur jij wil worden
Technology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Life Sciences
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kpt. Mattias Detobel

Kpt. Mattias Detobel

Brandweerofficier bij Brandweer Vlaams-Brabant West

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica, afstudeerrichting elektromechanica (afgestudeerd in 2009)

www.vlaamsbrabantwest.be/

 

Waarom koos je voor de studies van industrieel ingenieur?

Je hoort het zo vaak: 'als ik morgen mocht herbeginnen, en weten wat ik nu wist, dan zou ik ...' Ik behoor tot die andere categorie. Tot die kleine groep van mensen die dan net opnieuw dezelfde studie zou kiezen. Geboeid door de wetenschap koos ik destijds voor de opleiding van industrieel ingenieur, en daar pluk ik vandaag, goed 11 jaar later, nog dagelijks de vruchten van. Geen enkele andere opleiding geeft je immers zo'n degelijke theoretische bagage mee, en stelt je tegelijk ook zo stevig in de schoenen voor de praktijk. Net dat is volgens mij de sterkte van een industrieel ingenieur, en van die sterkte, heb ik uiteindelijk mijn beroep gemaakt.

Wat houdt je huidige job precies in?

Als brandweerofficier heb ik zowel een operationele als een administratieve verantwoordelijkheid. Het operationele luik bestaat in het leiden van alle interventies waar mensenlevens en/of grote materiële schade op het spel staan (brand, verkeersongevallen, gaslekken, incidenten met gevaarlijke stoffen, enz.). Buitenom de interventies leef ik me ook uit in een heel divers administratief takenpakket. Zo staat een brandweerofficier in voor de brandpreventie op het grondgebied, voor het opstellen van controlerapporten, voor de veiligheid tijdens evenementen, voor de opmaak van Standaard Operatie Procedures, enz. Elke officier krijgt ook de verantwoordelijkheid over een bepaalde (deel)directie. Zo ben ik in onze zone verantwoordelijk voor de gespecialiseerde teams. Concreet zijn dat de duikers, het klimteam en het team IGS (Incidenten Gevaarlijke Stoffen). Net dat maakt de job zo boeiend, en zo goed aansluiten op de studies van industrieel ingenieur. Vandaag controleer je de werf van een nieuw gebouw, en komt je bouwkundige kennis van pas, morgen sta je voor een lekkende tankwagen op de snelweg, en kan je er maar beter een stevige scheikundige achtergrond op nahouden.

Welke job(s) heb je hiervoor gedaan en wat is de link met de gevolgde opleiding?

nihil